NOVINKA – ANALYZÁTOR G4 ICARUS CS HF - TYP C

Patentovaný nový spôsob spaľovania vzorky, unikátne parametre, zavádzacie ceny ...
Zväčšiť obrázok

Presnosť, rýchlosť, výkonnosť, zásadne redukovaná údržba.


Priemysel kovov, keramiky, nerastov, cementárenský priemysel a ďalšie odvetvia nevyhnutne potrebujú vysokokvalitné produkty pre svoju výrobu. Všetky pevné materiály a ich mechanické vlastnosti sú ovplyvnené niekoľkými základnými chemickými prvkami (C, S, ...) a to buď pozitívne, alebo negatívne. Schopnosť udržať a riadiť obsah týchto prvkov v predpísaných limitoch pomáha zlepšiť kvalitu vyrábaných produktov a zabezpečiť kvalitu výroby. Z tohto dôvodu boli vyvinuté analyzátory umožňujúce monitorovanie výrobného procesu od surovín až po hotové výrobky. Neustále sprísňovanie požiadaviek viedlo k vývoju analyzátora G4 ICARUS CS HF – typ C, ktorý spĺňa tie najvyššie požiadavky na analýzy v rozmedzí jednotiek percent až po ppm úrovne. Spaľovací analyzátor G4 ICARUS CS HF v sebe spája vlastnosti, ako je vysoká presnosť merania, krátke meracie časy, jednoduchosť obsluhy, minimálna údržba a ďalšie pre používateľa dôležité parametre.

 

Pracovný princíp

Vzorka sa umiestni do keramického téglika spolu s tzv. akcelerátorom podporujúcim proces spaľovania. Ďalej sa vzorka spáli vo vysokofrekvenčnej peci v prúde kyslíka. Vzniknuté spaliny obsahujúce C, S sú pomocou reagentov prevedené na CO2 a SO2. Tieto sú potom nosným plynom O2 dopravené do solid-state IR detektorov s dvojitým rozsahom, ktoré presne a selektívne stanovia ich presné množstvo. Celý proces trvá necelých 40 sekúnd.

Systém sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a automatickým vyhodnotením merania pomocou externého PC. Pri analýze sú všetky signály zobrazované na PC v reálnom čase pomocou grafu a následne môžu byť vytlačené, archivované atď. Systém podporuje prenos dát po sieti a ďalšie IT operácie.

 

Proces spaľovania

Analyzátor G4 ICARUS CS HF – typ C – využíva nový revolučný a patentovaný systém spaľovania vzorky, ktorý nemá k dispozícii žiadny iný výrobca. Podobne ako u ostatných analyzátorov sa využíva klasická vysokofrekvenčná pec, ale smer prúdenia nosného plynu je oproti ostatným prístrojom reverzný. Táto zásadná inovácia prináša:

Spaľovací analyzátor G4 ICARUS CS HF je dodávaný s nástrojom na automatické čistenie priestoru pece, pracujúceho na princípe bajonetového pripojenia a zabezpečujúceho spoľahlivú, automatickú a hands-free údržbu a čistenie pece od spalín. Tento cyklus čistenia je veľmi rýchly.

 

NOVÉ – Okienko na pozorovanie vzorky

Jednou z noviniek je vstavané pozorovacie okienko umožňujúce sledovanie vzoriek počas procesu spaľovania a ľahké vizuálne posúdenie procesu spaľovania, vrátane stavu spaľovacieho systému. Dá sa tak zamedziť stratovému času na čistenie, ktorý by mohol vznikať pri zbytočne vysokej frekvencii automatického čistenia.

 

Systém nosného plynu

Vďaka patentovanému novému systému spaľovania bol systém rozvodu nosného plynu zásadne zjednodušený oproti všetkým ostatným spaľovacím analyzátorom. Toto zjednodušenie a zníženie tzv. mŕtveho objemu plynu viedlo k drastickému zníženiu meracích časov, zvýšeniu priepustnosti vzoriek, zvýšeniu analytickej citlivosti. Nulová spotreba nosného plynu v čase medzi meraniami šetrí kyslík v čase odstávok. Systém G4 ICARUS CS HF sa totiž v priebehu odstávky uzavrie a zaisťuje tak, že nedochádza k zbytočnej spotrebe reagentov. Celý systém rozvodu plynu je elektronicky monitorovaný a všetky údaje má používateľ k dispozícii na prehľadnom displeji. K dispozícii je aj automatická procedúra kontroly tesnosti plynového rozvodu analyzátora.

 

Softvér

Spolu s analyzátorom sa dodáva moderný softvér, ktorý okrem iného automaticky komunikuje prakticky so všetkými typmi váh, podporuje všetky potrebné funkcie na meranie, vyhodnocovanie, reportovanie, kalibrovanie, archiváciu, štatistiku, ovládanie parametrov, tlač…

 

Hlavné črty

 

Parametre
Meracie rozsahy:Uhlík: 0,0001 – 6 %
Síra: 0,0001 – 0,5 %
Štandardné hmotnosti vzorky:0,5–1,0 g
Čas analýzy:cca 40 sekúnd (závisí od typu vzorky)
Opakovateľnosť:lepšie než polovica štandardnej odchýlky analyzovaného referenčného materiálu
Nosný plyn:Kyslík, čistota 99,995 %, tlak 3,5 baru
Pomocný plyn:stlačený vzduch, min. 5 barov
Rozmery a hmotnosť:554 × 600 × 475 mm (šírka × hĺbka × výška)
cca 60 kg
Napájanie:230 V, 2,7 kVA

 

 

O tomto prístroji nestačí len čítať – tento prístroj musíte vidieť pracovať!

 

 

PROSPEKTY NA STIAHNUTIE:

 

 

 


Dotazník Pre viac informácií, objednanie bezplatného predvedenia
a cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.
Využiť môžete aj náš dotazník.