ICP SPEKTROMETER PRODIGY 7 – NOVINKA

Optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou úplne novej generácie s CMOS čipom

Vysokovýkonný simultánny ICP spektrometer s novým veľkoplošným polovodičovým CMOS detektorom a vysokou disperziou od firmy Teledyne Leeman Labs, Inc. Firma Teledyne Leeman Labs sa vždy špecializovala na atómovú spektroskopiu. Ide o firmu zahŕňajúcu tím vedcov, inžinierov a podporných pracovníkov, ktorí sú zaujatí tým, čo robia. A to dodávkami špičkových produktov a služieb na elementárnu chemickú analýzu.

Prodigy 7 – simultánny ICP spektrometer s vysokou disperziou

Prodigy 7 je najmodernejší ICP spektrometer s vysokou disperziou, ktorý v sebe spája výhody optického systému Echelle a nového veľkoplošného programovateľného polovodičového detektora CMOS (nová technológia, ktorá prináša nové výhody). Táto konfigurácia umožňuje obsluhe spektrometra prístup na ktorúkoľvek vlnovú dĺžku v rozsahu 165–1100 nm( voliteľne od 135 do 1 100 nm) alebo skupinu vlnových dĺžok pri akejkoľvek analýze. Obsluha spektrometra je veľmi jednoduchá, pretože riadiaci program je dostatočne intuitívny. Samozrejme, že Prodigy 7 využíva aj štandardné systémy firmy Leeman Labs – ako je axiálny, radiálny alebo systém DUAL VIEW (kombinácia radiálneho a axiálneho pozorovania plazmy), RF generátor na 40,68 MHz so životnosťou bežne presahujúcou 10 rokov a vstavaný modul pre možnosť diaľkovej diagnostiky prístroja. Najnovšie však využíva bajonetové uchytenie horáka a horákov so zníženou spotrebou argónu. Samozrejmosťou je aj možnosť analýzy halogénov, Cl, Br, I a ďalších prvkov z VUV oblasti. ICP spektrometer Prodigy volia najmä renomované podniky vyžadujúce kvalitné High-End riešenie. Poskytuje bezkonkurenčnú disperziu, limity detekcie na reálnych vzorkách, stabilitu, správnosť a presnosť merania + jednoduchosť obsluhy. ICP spektrometer Prodigy sa už masívne presadil v oblastiach analýz pre životné prostredie, pri analýze biopalív (inštalácia priamo v ČR), meraní prvkov a oterových kovov v olejoch, v hutníckych laboratóriách, lekárstve a mnohých ďalších aplikáciách. V ČR a SR je veľa týchto spektrometrov nainštalovaných najmä v renomovaných laboratóriách. Vďaka nízkemu kurzu USD je kúpna cena tohto systému v súčasnosti mimoriadne priaznivá.

 

Charakteristické rysy spektrometra Prodigy 7:

Inteligentný programovateľný detektor s vlastným procesorom

Detektor

Získanie spektrálnych informácií z miliónov pixelov detektora je teraz oveľa jednoduchšie.

Elektronika pre dnešok i budúcnosť!

Prodigy 7 využíva všetky najnovšie poznatky z oblasti programovateľnej elektroniky. Teraz je možné riadenie celého prístroja umiestniť na jedinú dosku, ktorá využíva obvody programovateľných polí. Oproti tomu ešte nedávno takéto konanie pozostávalo z mnohých zložitých dosiek plošných spojov. Táto technológia umožňuje nielen nahranie nového softvéru, ale aj nového firmvéru prostredníctvom internetu. Tak bude váš prístroj udržiavaný na najvyššej technickej úrovni výrazne dlhšie ako kedykoľvek predtým. S ďalším vývojom spektrometra Prodigy bude váš spektrometer upgradovaný, morálne nezostarne a vy nezostanete pozadu!

Riadiaci systém spektrometra Prodigy 7 spolu s počítačom automatizuje všetky funkcie prístroja:

Výhody, ktoré môžete očakávať od prístrojov firmy Leeman Labs

Ľudia, ktorí kupujú spektrometre Leeman Labs, od nich očakávajú, že si prístroje udržia svoj výkon veľa rokov. Všetky prístroje Prodigy sú konštruované s ohľadom na robustnosť a spoľahlivosť. To je dôvod, prečo majú naše ICP spektrometre RF generátor so životnosťou presahujúcou 10 rokov bez servisného zásahu, naprogramované výzvy na bežnú údržbu prístroja a vstavaného audio-vizuálneho pomocníka. Úplne je vyriešený problém s reprodukovateľným polohovaním horáka pri jeho výmene. Tento problém celkovo rieši automatický polohovací systém s počítačom riadeným vstupným zrkadlom. Na prispôsobenie sa analytickým požiadavkám každého zákazníka ponúka firma Leeman Labs možnosť výberu radiálneho alebo axiálneho pozorovania plazmy, resp. systém DUAL VIEW, a veľký výber systémov na zavedenie vzorky. Medzi hlavné výhody patria:

Od chvíle uvedenia prvého ICP spektrometra používa firma Leeman Labs počítačom riadené vstupné zrkadlo pre optimálne pozorovacie podmienky plazmy. Mechanizmus polohovania zrkadla je 100 % automaticky riadený počítačom a bol navrhnutý tak, aby poskytol flexibilný pohľad na plazmu (axiálny, radiálny alebo duálny) bez nutnosti zvyšovania počtu optických prvkov.

 

Časté aplikácie:

Najmodernejšie technológie – najlepší výkon v ICP

Všetky ICP spektrometre využívajú disperziu na separáciu svetla na jednotlivé vlnové dĺžky. Čím lepšia je disperzia spektrometra, tým lepšia je separácia vrcholu medzi dvoma pevnými vlnovými dĺžkami.

Disperzia

 

 

Väčšina optických systémov Echelle používa dva disperzné komponenty. Typicky je to mriežka a hranol, a preto je spektrum dvojrozmerné. Firma Teledyne Leeman Labs používa ako jediný výrobca špeciálny patentovaný typ hranola, ktorý výrazne redukuje degradáciu rozlíšenia.

Spektrometre Echelle sú historicky uznávané pre svoju:

Vďaka vlastnostiam nového detektora CMOS kompromisy pri Prodigy úplne odpadajú. Pri spektrometri Prodigy je aktívna plocha detektora viac ako štvornásobne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi alebo konkurenčnými typmi detektorov. To znamená, že vzdialenosť medzi spektrálnymi čiarami je zväčšená (lepšia disperzia) a optický systém Prodigy má vysoké rozlíšenie, a to aj pri využití dostatočne širokej vstupnej štrbiny. To má potom za následok vynikajúce detekčné limity a stabilitu signálu. Vďaka prednostiam nového detektora CMOS využíva spektrometer Prodigy plne výhody optického systému Echelle.

Softvér, ktorý môžete používať hneď od začiatku

Teraz, keď sa výrazne zvýšila operačná pamäť a rýchlosť počítačov, stáva sa softvér veľmi výkonným nástrojom. Softvér Prodigy poskytuje intuitívnu navigáciu medzi jednotlivými aplikáciami, spracovanie dát a pripojenie do siete. Je založený na známom princípe bežne používanom v aplikáciách pre internet s jednoduchou štruktúrou vetvenia a tlačidlami pre príslušné funkcie.

Často používané operácie sú dostupné pomocou ikon umiestnených v hornej časti každej obrazovky. Niektoré z predností softvéru Prodigy sú uvedené ďalej. V spodnej časti navigačného panela sú tri aplikačné záložky pre Vývoj metódy (Method), nastavenie sekvencie vzoriek (Sequence) a spustenie analýzy (Analysis).

Keď používateľ klikne na aplikačnú záložku pre vývoj metódy, navigátor zobrazí jednotlivé parametre a ich nastavenie pre túto metódu, napr. riadenie prístroja, výber prvkov, kalibračné štandardy, kvalitatívna kontrola a riadenie autosamplera.

 

Softvér Prodigy zabezpečuje ochranu a integritu dát bez ujmy na univerzálnosti

Pri vývoji novej metódy ponúka softvér interaktívne operácie. Výber prvkov, ktoré majú byť analyzované, a ich preddefinované parametre alebo optimalizácia parametrov pre danú aplikáciu. Niektoré z nástrojov na vývoj metódy sú uvedené ďalej: Riadenie spektrometra Optimalizuje základné parametre (výkon, prietoky plynov) pre danú aplikáciu. Počas optimalizácie možno aktivovať tlačidlo, keď sa zobrazuje okamžitá intenzita. Výber prvku je možný z periodickej tabuľky prvkov alebo podľa abecedného zoznamu. Pre každý prvok sa zobrazia analytické vlnové dĺžky. Pri zvolení danej vlnovej dĺžky sú vo vedľajšej tabuľke ponúkané možné spektrálne interferencie. Je možné vybrať toľko štandardov, koľko je potrebných. Koncentráciu je možné zadávať pre jednotlivé prvky individuálne alebo súhrnne.

 

Dávkové spracovanie zjednodušuje automatizáciu operácií a zabezpečuje integritu dát

Pri spracovaní dávky navigátor zobrazuje analyzované vzory a ich pozíciu v autosampleri. V každom prípade je pravá strana obrazovky synchronizovaná so zvolenou položkou v navigačnom paneli. Spustenie dávky sa začína zadaním alebo importovaním (napr. z LIMS) súboru analyzovaných vzoriek. Príslušná kalibrácia a riadiace funkcie, ktoré boli špecifikované v danej metóde, sa automaticky zobrazia na displeji. Pre každú pozíciu v dávke je možné zadať operáciu, ako je „spike“, opakované meranie atď. Analytické výsledky môžete zobraziť pomocou aplikačnej záložky pre analýzu. Navigátor zobrazí prehľad štandardov a vzoriek tak, ako boli zmerané. Zvýraznením ktorejkoľvek vzorky v navigátori sa zobrazia detailné výsledky. Pre prehľadnosť môžu byť zobrazené tak číselné, ako aj spektrálne výsledky analýzy. Z nameraných výsledkov je veľmi jednoduché zhotoviť protokol analýzy. To je možné urobiť jednoducho výberom vzoriek a stlačením príslušnej ikony na generovanie protokolu. Môžete si vybrať formát podľa vašich potrieb a vytlačiť protokol alebo exportovať dáta, napr. do LIMS.

 

Rozmery

 

Hmotnosť

 

Požiadavky na elektrické zapojenie

 

Systém na spracovanie dát

 

 

 

Dotazník Pre viac informácií a cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.
Využiť môžete i náš dotazník.

 

PROSPEKTY NA STIAHNUTIE: