XRF analyzátory, ručné a stolové spektrometre

Dodávame ucelený sortiment spektrometrov pre analýzy kovov, zliatin, pôd. zemín, analýzu ťažkých kovov v pôdach a plastoch. Sú tiež ideálne na testovanie zakázaných látok podľa smerníc RoHS, WEEE. Ďalej elementárne analyzátory a analyzátory drahých kovov.

Viac informácií »Informácie o dodávaných spektrometroch

V našej ponuke nájdete výkonné ručné röntgenové XRF analyzátory na veľmi rýchlu chemickú analýzu kovov, triedenie materiálov (PMI), zliatin, analýzu ťažkých kovov v pôdach a plastoch. Sú tiež ideálne na testovanie zakázaných látok podľa smerníc RoHS, WEEE. Ručné analyzátory od nás sú naozaj to najlepšie, čo môžete na trhu nájsť. XRF analyzátory umožňujú rýchle a jednoduché triedenie či kontrolu kvality a porovnávanie materiálov priamo v teréne. Vyznačujú sa vysokou presnosťou, stabilitou a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Nevyžadujú laboratórne podmienky a napriek tomu sa svojimi parametrami približujú laboratórnym prístrojom. XRF analyzátory nájdu využitie takmer v každej oblasti priemyslu či obchodu, počnúc metalurgickým či strojárskym priemyslom až po colné laboratóriá.

Naša spoločnosť dodala na slovenský trh a do Českej republiky už vyše 1 000 spekrometrov a analyzátorov. Sme už nieľkoko rokov po sebe najväčším dodávateľom spektrometrov na trhu a máme viac ako 22 rokov skúseností s röntgenovými spektrometrami, iskrovými spektrometrami, ICP spektrometrami a ďalšími elementárnymi technikami.

Typické oblasti použitia nami dodávaných prístrojov:

  • Chemická analýza kovov a kovových materiálov.
  • Kontrola chemického zloženia materiálov. Vstupná a výstupná kontrola.
  • Rýchla analýza a stanovenie obsahu jednotlivých chemických prvkov.
  • Identifikácia materiálov – PMI, QC, QA. Identifikácia zliatin, podľa kvality a materiálových noriem.
  • Vylučovanie zámeny akostí, vylučovanie zámeny materiálov.
  • Meranie chemického zloženia materiálov.
  • Overenie zvárateľnosti vrátane výpočtu uhlíkového ekvivalentu.
  • Riadenie výrobných procesov z hľadiska chemického zloženia.
  • Prenosné alebo ručné analýza kovov a zliatin.
  • Kontrola kvality kovov a zliatin.
  • Riešenie pre analýzy drahých kovov, Au, Pd, Pt, Rh, Ir, Ag…
  • Ručné prístroje na presné analýzy autokatalyzátorov Rh, Pt, Pd
  • Elementárne analyzátory na simultánne stanovenie obsahu prvkov

Politika spoločnosti – predaj spektrometrov
Vďaka našej najširšej ponuke spektrometrov a možnosti výberu technológií od viacerých výrobcov dodávame našim zákazníkom ako najväčší dodávateľ spektrometrov vždy riešenie, ktoré je technicky presne šité na mieru a pritom cenovo najvýhodnejšie. Cena spektrometrov a analyzátorov hrá hneď po ich technických parametroch kľúčovú úlohu pri rozhodovaní. Vďaka našim aplikačným špecialistom máte s nami istotu, že zvolíte správnu technológiu za najlepšiu možnú cenu, a to tak pri novom spektrometri, ako aj pri príslušenstve, etalónoch CRM (certifikované referenčné materiály), štandardoch pre kalibráciu prístrojov či následnom poradenstve.

Prehľad produktov:
  • XRF spektrometer
  • XRF analyzátory, ručné spektrometre
  • Spektrometer – iskrový spektrometer, röntgenový spektrometer.
  • Prístroje na stanovenie prvkového chemického zloženia
Radi vám pomôžeme s:
  • výberom vhodného spektrometra priamo pre váš podnik a vaše analytické potreby;
  • kalkuláciou ceny, stanovením prevádzkových nákladov, výberom modelu prístroja s ohľadom na požadovaný pomer výkon/cena a nákladmi na vlastníctvo;
  • dodávkami kalibračných/certifikovaných referenčných materiálov (CRM) pre váš analyzátor či spektrometer;
  • praktickým predvedením ponúkaných spektrometrov vrátane ich funkcie, presnosti a spôsobu obsluhy a používateľskej údržby;
  • detailným zaškolením obsluhy, operátora a zodpovedných pracovníkov.
Typické oblasti použitia:
  • analýza zloženia kovov a ich zliatin, určenie prvkového zloženia, identifikácia akosti;
  • pozitívna identifikácia materiálu, PMI Positive Material Identification;
  • identifikácia a kontrola akosti výrobkov - rozbor kovov;
  • triedenie a analýza kovového šrotu, recyklácia zliatin;
  • triedenie vsádzky podľa druhov;
  • kontrola vstupných materiálov;
  • analýza drahých kovov a rýdzosti;
  • analýza autokatalyzátorov;
  • analýza drahých kovov v elektronickom šrote;
  • test spotrebného tovaru, analýza ťažkých kovov v plastoch a elektronike;
  • testovanie podľa ROHS, ROHS2, WEEE;
  • testovanie hračiek a spotrebného tovaru;
  • meranie hrúbky povrchových úprav, analýza hrúbky vrstiev;
  • analýza hornín, analýza pôdy;
  • aplikácie životného prostredia, geologické aplikácie;
  • umenie a archeológia;
  • FAC – flow accelerated Corrosion;
  • veda a výskum, rozbor kovov;
  • a široký rad ďalších použití.
Kontaktujte nás,
radi vám odporučíme najvhodnejší model pre vašu aplikáciu.

Novinky – ďalšie spektrometre

  • Q4 TASMAN

    High-End optický emisný CCD spektrometer s vysokým rozlíšením je navrhnutý pre meranie veľkého množstva vzoriek a možno ho využiť na analýzu prakticky všetkých kovových materiálov. K jeho hlavným prednostiam patrí jednoduchá obsluha a priaznivá cena aj pri multibázovom vyhotovení. Dostupné sú kompletné kalibračné moduly pre zodpovedajúce bázy, ako Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Mg, Zn, Sn a Pb.

  • GoldXpert

    Stolný spektrometer na okamžité stanovenie rýdzosti zlata, zlomkového zlata, výpočtu karátov. Integrovaná kamera a kolimácie. Najvyššia presnosť pri určovaní rýdzosti. Tento vysokovýkonný analyzátor zmerajú aj ďalšie drahé kovy, ako sú paládium, striebro, platina, ródium a ďalšie i bežné prvky.

  • Belec Compact Port

    Výkonný mobilný iskrový spektrometer Belec Compact Port na analýzu kovov a zliatin vrátane analýzy uhlíka, fosforu, síry a bóru + ďalších legujúcich prvkov. Plne mobilné vyhotovenie s možnosťou batériového napájania.